تهران

با سلام و دود

فرم بریف زیر را با دقت تکمیل کنید تا با شناخت کامل تر از برند شما بتوانیم راهکارهای مناسب را ارائه دهیم.

"ضروری" indicates required fields

نام و نام خانوادگی
دموگرافی سن: جنسیت: تحصیلات: درآمد: رفتاری عادت خرید عادت رسانه‌ای سایکوگرافی سبک زندگی طبقه اجتماعی ارزش و نگرش
هدف کمپن یا خدمتی که میخواهید چیست؟
خدمت مورد نیازتان از تیم نیو ادز چیست؟
بنظر شما بهبود زیر ساختی برای کدام موارد نیاز است؟
در صورت بله بودن جواب، توضیح دهید.
مدیاهای تبلیغاتی مدنظر چیست؟